Du er her: Forsiden Sportslig Registrering av spillere

Rutiner for registrering av spillere

Klubben har i hovedsak 3 ulike registere for spillere:

 

 1. Klubbens spillerregister på hjemmesiden (lagleder får kopi på mail av registreringer gjort her)
 2. Klubbens (styrets) spiller- og medlemsregister i medlemsnett (til fakturering av treningsavgift m.m.)
 3. Klubbens (styrets) register av spillere i idrettregisteret
Klubben har utarbeidet rutiner for registrering av spillere i disse registerene. Disse rutinene beskrives her.

 

Beskrivelse av ansvarsfordeling:

 

 • Den enkelte spiller (foresatt) må sørge for å registrere seg i register nr. 1. Lagleder på det enkelte lag må følge opp at dette skjer
 • Det er web-admin som på foresørsel fra styret henter ut samlede lister fra register nr. 1
 • Det er sekretær i styret som i samarbeid med styreleder har ansvar for  at register nr. 1 er komplett og korrekt
 • Det er økonomiansvarlig i styret som har ansvar for å lage register nr. 2. (basert på register nr. 1)
 • Det er et utnevnt styremedlem som har ansvar for å oppdatere register nr. 3. (basert på register nr. 1)

 

Sekvenseiell beskrivelse av rutinene:

a. Hver sesong så skal alle spillere (gamle som nye) registeres elektronisk på hjemmesiden via registreringsskjemaer (såkalte web-forms). Disse skjemaene settes opp og klargjøres ved sesongstart av web-administrator og sendes ut til alle lag og spillere via lagledere. Det er ett registreringsskjema per lag. Det er viktig at både gamle og nye spillere får beskjed om å registrere seg.

b. Før utsendelse av treningsavgift (høst- og vårtermin) så eksporterer web-administrator en samlet liste (Excel fil) fra hjemmesiden over samtlige registrerte spillere fra registreringsskjemaene sortert lagsvis. Denne lista sendes via styret (vanligvis sekretær) ut til lagledere for kvalitetssikring og utsjekk. Lagledere stryker spillere som aldri ble med eller spillere som sluttet underveis, og legger til spillere som er med (, men som ikke er registrert). Oppdatert liste sendes tilbake til kontaktpersonen i styret som sørger for en siste avsjekk med styreleder før lista oversendes til økonomiansvarlig i klubben for fakturering. Lagleder bør sørge for at spillere som ikke er registrert også registrerer seg på hjemmesiden i etterkant. Web-administrator kan også stryke spillere fra registreringsskjemaene som ikke lenger er relevante.

c. Økonomiansvarlig i styret oppdaterer medlemsnett med aktive spillere for høst- og vårtermin, og sørger for utsendelse av faktura til disse (treningsavgift + evt. søskenrabatt, medlemsavgift og draktkjøp osv.). Spillere som ikke lenger er relevante (har sluttet) settes som inaktive i medlemsnett.

d. Styrerepresentant med ansvar for klubbens lisensregister / idrettsregister sørger for å oppdatere dette senest innen 31. januar hvert år basert på samme komplette og oppdaterte spillerliste som økonomiansvarlig bruker til fakturering.

 

 
 • Sponsorer
 • Sponsorer
 • Sponsorer
 • Sponsorer
 • Sponsorer
 • Sponsorer
 • Sponsorer

Kontaktinformasjon

Adresse:
Rosenborg Ishockeyklubb Allianseidrettslag
Postboks 4169, Valentinlyst
7450 Trondheim

Kontonummer:
6401.06.03852 
Organisasjonsnummer:
984 071 760

Verdigrunnlag

Vennskapsklubb

NHL Klubben Nashville Predators er vennskapsklubb med RIHK.

predatorslogo

Bli tilhenger på Facebook!

Facebook Følg Rosenborg Ishockeyklubb på Facebook